G504 Auditor Interno Jr
Estación Central
Envases del Pacífico S.A
(VU223) | Auditor Interno Jr
Santiago
Envases del Pacifico S.A
Auditor Interno Jr | HNZ9
Maipú
Edelpa
HN64 - Oficial De Verificación Licencia Clase B
Estación Central
Empresas Humannet - Chile
Trabajo Oficial De Verificación - Licencia Clase B (CW-090)
Estación Central
Importante empresa
Auditor Interno Jr | (WLM-165)
Santiago
Envases del Pacifico S.A
G504 Auditor Interno Jr | RP-963
Estación Central
Envases Del Pacífico S.A
X-705 Técnico/A Grúas Torre, Santiago, Chile (Proceso Inclusivo) | [PVP152]
Estación Central
Liebherr