Qa Analyst Senior.
La Serena
Bairesdev Sa
Drupal Developer.
La Serena
Bairesdev Sa
Php Tech Lead.
La Serena
Bairesdev Sa
Data Scientist Senior
Coquimbo
Bairesdev
Trabajo Angular Tech Lead
La Serena
Confidencial
Data Scientist Senior
La Serena
BairesDev
Golang Tech Lead
La Serena
Bairesdev Sa
Scala Tech Lead.
La Serena
Bairesdev Sa